Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

83-050 Bielkówko    ul. Gregorkiewicza 11 tel. 58 682 73 58  email: sekretariat@zkiwbielkowko.pl  

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 648390
  • Do końca roku: 227 dni
  • Do wakacji: 37 dni

Kalendarium

Środa, 2022-05-18

Imieniny: Alicji, Edwina

Młodzieżowa Akademia Kreatywności

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas VII i VIII,

Wójt Gminy Kolbudy oraz Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zapraszają uczniów szkół podstawowych w wieku 13-16 lat do wzięcia udziału w projekcie pt. „Młodzieżowa Akademia Kreatywności”. 

Warsztaty adresowane są dla uczniów klas VII-VIII. Rozpoczną się w listopadzie. Zajęcia odbywać się będą  dwa razy w miesiącu, w panelach sześciogodzinnych, w trybie hybrydowym. Raz w miesiącu zajęcia będą odbywały się w szkole (przewidywany dzień tygodnia - sobota). Drugi panel dostępny będzie dla uczniów online.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy uczniów szkół podstawowych w wieku 13-16 lat.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową (wykłady problemowe na bazie przykładów, burza mózgów, uczenie się przez doświadczenia, filmy instruktażowe).

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty z zakresu:

1) Autoprezentacja w globalnym świecie,
2) Każdy z nas jest liderem! Znajdź go w sobie! czyli jak efektywnie zarządzać zespołem.
3) Debata typu oksfordzkiego, czyli jak kłócić się kreatywnie?
4) Analiza problemowa i podstawy planowania strategicznego
5) Włącz krytyczne myślenie w sieci
6) Od planowania do działania

Podsumowaniem rocznego cyklu zajęć jest czterodniowy wyjazd do Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy (kwiecień 2022 r.).

Projekt jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do środy, 3 listopada 2021 r.

Swoją chęć udziału uczniowie mogą zgłosić u wychowawców lub u szkolnej koordynator projektu - Karoliny Nagórskiej-Pacan.

Na początku listopada odbędzie się spotkanie dla Rodziców, na którym uzyskają Państwo więcej szczegółów oraz otrzymają formularze zgłoszeniowe.

Serdecznie zapraszamy!