Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

83-050 Bielkówko    ul. Gregorkiewicza 11 tel. 58 682 73 58  email: sekretariat@zkiwbielkowko.pl  

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 648347
  • Do końca roku: 227 dni
  • Do wakacji: 37 dni

Kalendarium

Środa, 2022-05-18

Imieniny: Alicji, Edwina

Erasmus+

Wydarzenie można było śledzić poprzez stronę https://web.facebook.com/Erasmus-ZKiW

Z dumą informujemy, że Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku wygrał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Projekt nazywa się "Nowi nauczyciele dla nowych kompetencji. Kreatywne metody nauczania i przeciwdziałania stresowi w ZKiW w Bielkówku", będzie realizowany w latach 2016-2018 i dotyczy wyjazdów do Grecji, Portugalii i Hiszpanii na kursy metodyczne dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych ZKiW w Bielkówku. Prezentujemy fragment oceny merytorycznej:

"Projekt z dużym potencjałem. Starannie przygotowany. Zgodny z celami i priorytetami Akcji i sektora. Pozwoli wnioskodawcy na dalszy rozwój, wzmocni potencjał, przyniesie korzyści. Bardzo starannie uzasadniona potrzeba realizacji, poparta konkretnymi danymi i wynikami przeprowadzonych analiz. Bardzo starannie przygotowany Europejski Plan Rozwoju, poparty danymi, analizami i publikacjami. Wskazuje najważniejsze kierunki i obszary działań. Jasno określono cel główny oraz cele szczegółowe. Dokładnie rozpisano wszystkie niezbędne działania i etapy projektu. Harmonogram umieszcza je prawidłowo w czasie, opisuje ich szczegóły. Z rozmysłem wybrano i wskazano konkretne szkolenia o różnorodnej tematyce, w zależności od potrzeb poszczególnych uczestników. Określa terminy mobilności, wskazuje ich miejsca, liczbę osób. Przewidziano również udział pracowników niepedagogicznych. Szczegółowo i efektywnie zaplanowano wykorzystanie platformy eTwinning. Zaproponowane działania adekwatne do postawionych celów i przewidzianych rezultatów. Wskazano efekty uczenia się, potwierdzone certyfikatem Europass."

 


Program Erasmus + w ZKiW w Bielkówku

3 kraje, 17 pracowników i 6 kursów metodycznych, tak w największym skrócie można podsumować projekt Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły w Bielkówku na lata 2016-2018

 

Kiedy pojawiła się okazja spotkania i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych państw europejskich, nie zastanawiałam się długo nad propozycją w nich uczestniczenia.

Podobnie jak 16 innych nauczycieli i pracowników  ze Szkoły Podstawowej w Bielkówku wzięłam udział w unijnym projekcie "Nowi nauczyciele dla nowych kompetencji. Kreatywne metody nauczania i przeciwdziałania stresowi w ZKiW w Bielkówku", który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

Niewątpliwie konferencje, kursy w życiu nauczyciela to prawie chleb powszedni. Te wyróżniały na tle innych czas i miejsce. Szkolenia odbywały się bowiem w czasie wakacji oraz poza granicami naszego kraju. Jednak tym bardziej były przez to wyjątkowe, a nawet egzotyczne biorąc pod uwagę bliskość Afryki grupy uczestniczącej w szkoleniu w hiszpańskiej Andaluzji.

Ogółem zorganizowanych zostało 6 wyjazdów do Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Każdy z uczestników projektu, po wstępnym zakwalifikowaniu do programu, wziął udział w szkoleniu praktycznym szlifując język angielski oraz w kursie kulturowym kraju, do którego wyjeżdżał.

 

Szkolenia już na miejscu, w krajach docelowych miały charakter kursów metodycznych prowadzonych przez instytucje szkoleniowe  IDEC SA w Grecji czy ARVIS SOLUTIONS w Portugalii i Hiszpanii.

W naszych grupach miałyśmy okazję spotkać nauczycieli z różnych krajów, m.in. z Estonii, Litwy, Chorwacji, Łotwy, Belgii, Hiszpanii, Turcji. 

Każdy z kursów trwający 6 godzin dziennie przez 5 dni intensywnego szkolenia był niezwykle inspirujący i emocjonujący jednocześnie. Ciągła wymiana myśli, poszukiwanie twórczych rozwiązań, poznawanie nowoczesnych metod pracy wymagały ciągłego zaangażowania, dużego skupienia oraz koncentracji. Z pewnością nie było też czasu na nieśmiałość w zabieraniu głosu w języku angielskim, gdyż małe grupy, w których pracowaliśmy niejako zmuszały nas do pokonywania własnych barier językowych.                                                                                      

 

 

 

Nade wszystko należy jednak podkreślić wysoki poziom merytoryczny szkoleń. Zaproponowane rozwiązania metodyczne m. in. metoda Flipped classroom ( idea odwróconej lekcji), Lumo Play ( z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi dydaktycznych ) czy ( co ciekawe) metod autobiograficznych oraz wielu, wielu innych, pozwalały spojrzeć na nasze metody pracy w polskiej szkole z zupełnie innej perspektywy.

Ciekawym rozwiązaniem było np. zwrócenie uwagi na wewnętrzną motywację ucznia w przyswajaniu wiedzy, jak i prowadzenie lekcji nie w klasie, ale właśnie poza nią!

Każdy kurs zakładał również interesujący program mający na celu z jednej strony integrację nauczycieli z różnych państw jak i poznanie kulturowe kraju, w którym organizowane było szkolenie.

 

 

Barwny, kolorowy i smakowity był zatem wieczór kulturowy, którego esencją były różne przysmaki narodowe, reprezentujące dany kraj uczestniczący w szkoleniu. Organizatorzy zadbali także o możliwość zwiedzenia najcenniejszych zabytków: Akropolu w Grecji czy Alhambry w Hiszpanii, czyli arabskiego pałacu z „Tysiąca i jednej nocy”.

Podsumowując, wprawdzie jest wiele kursów i szkoleń atrakcyjnych także w Polsce, jednak szkolenia zagraniczne w pracy nauczyciela to zupełnie nowa jakość. Oczywiście, gdyby nie środki unijne, byłyby prawie niemożliwe do zrealizowania z funduszy budżetu danej szkoły. Tym bardziej cenną są inicjatywą.

Niewątpliwie kursy zagraniczne w ramach projektu spełniły też swoją nadrzędną funkcję, jakim był zapisany w Europejskim Programie Pracy Szkoły, cel przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli z naszej szkoły, szczególnie tych, którzy przeszli już wszystkie szczeble awansu. Projekt w tym założeniu spełnił tę funkcję w 120 procentach.

Jednak najważniejszą jego wartością była możliwość spojrzenia na szkołę z dalszej perspektywy, nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych państw europejskich jak i zabranie ze sobą pomysłów na dalsze twórcze i inspirujące pomysły w życiu nauczycieli.

 

 

 

 

 Kamila Kondratowska

Nauczyciel w ZKiW w Bielkówku