Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

83-050 Bielkówko    ul. Gregorkiewicza 11 tel. 58 682 73 58  email: sekretariat@zkiwbielkowko.pl  

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 584899
  • Do końca roku: 339 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Kalendarium

Środa, 2022-01-26

Imieniny: Lutosława, Normy

Rekrutacja do klasy pierwszej

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ - DZIECI OBWODOWE ORAZ UCZĘSZCZAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W DANEJ SZKOLE

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie zgłoszeń dzieci odwodowych oraz kontynuujących (w tym uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym 2020/2021)

22 lutego 2021 r.

godz.8:00

26 lutego 2021 r. godz.15:00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8 marca 2021 r.                godz. 9:00

19 marca 2021 r.                 godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 marca 2021 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  w placówce zakwalifikowania.

30 marca 2021 r. godz. 8:00

7 kwietnia 2021 r. godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 kwietnia 2021 r. godz. 13:00

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 czerwca 2021 r. godz. 9:00

11 czerwca 2021 r. godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 czerwca 2021 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

22 czerwca 2021 r.  godz. 9:00

25 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 czerwca 2021 r. godz. 13:00

Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się elektronicznie (https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl/logowanie).
 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało naukę w klasie pierwszej (przy czym nie ma tutaj znaczenia czy dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły, czy nie) oraz rodzice dzieci, które pobierały wychowanie przedszkolne w innej placówce, ale zamieszkują w obwodzie danej szkoły składają w terminie od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. w danej szkole „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły”- (zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 r.)      

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Zał. nr 4 do zarządzenia Nr 11/2021.docx Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 r, - Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej

Zał. nr 3 do  zarządzenia Nr 11/2021.docx Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 – Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy:

Zał. nr 1 do uchwały nr XXVII/226/17.docx Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej

Dokumenty należy składać elektronicznie.

 

(źródło: http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/5307-nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-na-rok-szkolny-2021-2022)