Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

83-050 Bielkówko    ul. Gregorkiewicza 11

tel. 58 682 73 58 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 122877
 • Do końca roku: 146 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Piątek, 2020-08-07

Imieniny: Donaty, Olechny

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Dla rodziców

Dla rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW w 2019/2020 r.

Przewodnicząca Rady  Rodziców: Danuta Dębińska

     Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Łukasz Padrak

Sekretarz Rady Rodziców: Michał Klok

                 Sekretarz Rady Rodziców: Grzegorz Michalski           

Skarbnik: Aleksandra Trościankowska      

Komisja Rewizyjna: Monika Dykta

Komisja Rewizyjna: Magdalena Dutczak

Komisja Rewizyjna: Kamila Młodziankowska

 

2. HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 •  07.10.2019 godz. 18:00
 • 04.11.2019 godz. 18:00
 • 02.12.2019 godz. 18:00
 • 02.03.2020 godz. 18:00
 • 06.04.2020 godz. 18:00
 • 25.05.2020 godz. 18:00

 

3. DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 •  dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. festyn z okazji Dnia Dziecka,
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
 • pomoc finansowa przy konkursach szkolnych i pozaszkolnych (pokrycie kosztów udziału dzieci, zakup nagród),
 • zakup sprzętu sportowego i innego niezbędnego sprzętu,
 • organizacja imprez szkolnych (Andrzejki / Mikołajki)
 • organizacja aktywności na festynie szkolnym oraz partycypacja w kosztach festynu
 • zakup nagród na koniec roku szkolnego.

 
4. KONTAKT
Przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Dębińska:
mail: danka-1978@o2.pl

 

Uchwała nr 3/2019  z dnia 16 września 2019 r.
 Rady Rodziców przy ZKiW w Bielkówku w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa Oświatowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późń. zm) oraz Regulaminu Rady Rodziców, postanawia się co następuje:
§1
W roku szkolnym 2019/2020 ustala się dobrowolną składkę roczną rodzica za jego wszystkie dzieci uczęszczające do ZKiW w Bielkówku w wysokości 50 zł.
§2
Dopuszcza się możliwość wpłaty w 10 równych ratach (po 5 zł miesięcznie).
§3
Dopuszcza się możliwość wpłaty kwoty większej niż wysokość składki ustalonej przez Radę Rodziców.
§4
Realizację uchwały powierza się wszystkim członkom Rady Rodziców, odpowiednio dla każdego oddziału, którego są przedstawicielem.
§5
Składkę należy wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców lub bezpośrednio Skarbnikowi Rady Rodziców przy ZKiW w Bielkówku lub odpowiedniemu Skarbnikowi klasowej Rady Rodziców. W przypadku przelewu bankowego, wpłaty należy wnosić na rachunek o numerze:

PKO BP 44 1020 1811 0000 0102 0221 7248,
w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do której uczęszcza.

§6
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.