Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

83-050, Bielkówko

ul. Gregorkiewicza 11

tel. 58 682 73 58

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 95907
  • Do końca roku: 215 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Kalendarium

Sobota, 2020-05-30

Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy

Orlik - nowe zasady od 18 maja 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BIELKÓWKU OD 18 MAJA 2020 r.


1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania i stanowi dokument nadrzędny w związku z dotychczas obowiązującym regulaminem WBS przy ZKiW w Bielkówku.
2. Administratorem obiektu jest Pani Elżbieta Karpyza, tel. 514-550-142.
3. Boisko otwarte jest w godzinach 11.00-19.00 od poniedziałku do piątku.
4. Aby skorzystać z boiska należy skontaktować się z administratorem obiektu lub sekretariatem szkoły tel. 58 682 73 58 i ustalić dokładny termin (dzień tygodnia, godzina).
5. Na terenie boiska może przebywać maksymalnie 6 osób plus ewentualny trener.
6. Grupa dzieci do 13 roku życia powinna być pod opieką osoby dorosłej.
7. Należy korzystać tylko z własnego sprzętu sportowego.
8. Klamki i bramki będą dezynfekowane na bieżąco.
9. Pomiędzy grupami powinna być 15 minutowa przerwa.
10. Wstęp na boisko będzie się odbywał tylko zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem (zał. nr 1), którym dysponuje administrator obiektu i sekretariat szkoły.
11. Do korzystania z obiektu upoważnieni są przede wszystkim dotychczas współpracujące kluby i grupy sportowe oraz mieszkańcy Bielkówka i uczniowie ZKiW w Bielkówku.
12. Szkoła nie zapewnia dostępu do szatni ani toalety.