Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

83-050, Bielkówko

ul. Gregorkiewicza 11

tel. 58 682 73 58

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 95953
  • Do końca roku: 215 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Kalendarium

Sobota, 2020-05-30

Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy

Zarządzenie w sprawie organizacji opieki w przedszkolu od 11.05.2020

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020

DYREKTORA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BIELKÓWKU

z dnia 4 maja 2020 r.

 

w sprawie Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących organizacji opieki przedszkolnej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) i Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Od 11 maja 2020 r. zostaje otwarte Przedszkole i Oddział Przedszkolny w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku.

 

§ 2

Na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku od 11 maja 2020 r. do odwołania obowiązują Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji opieki przedszkolnej zgodnej z nowym reżimem sanitarnym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Martyna Pilas

p.o. dyrektora

4.05.2020 r.